جستجو
     
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
تعریف و تحدید علم تاریخ
933
 
 

Tahoor_invitation تاریخ از نظر لغوی به معنای تعین و شناساندن وقت است. در مورد اینکه اصل این واژه از کدام زبان گرفته شده، اقوال مختلفی هست، قول راحج این است که تاریخ واژه ای عربی بوده و از ماده ی «ارخ» یا «ورخ» گرفته شده در تعریف تاریخ و بیان حقیقت آن میان دانشمندان و صاحب نظران اختلاف بسیاری است و تقریبا تمام تعریف ها با ایراد و انتقادهایی روبروست.
به عنوان مثال هردودت (heroodotus) که پدر تاریخ لقب گرفته، تاریخ را به عنوان مطالعه و بررسی روزگاران گذشته معرفی می نماید.
برخی تعریف های رایج دیگر از قرار زیر است:
1- تاریخ احوال گذشته ی جهان حتی پدیده هایی که انسان در آنها موثر نبوده می باشد.
2- گزارش وقایع مشهور از قبیل جنگ ها، اختراعات، پیشرفتهای مهم و... را تاریخ گویند.
3- تاریخ احوال گذشته ی زمین یا شرح حوادث گذشته ی زمین بعد از پیدایش انسان است.
4- و.....
اما تعریفی که ما از تاریخ ارائه می دهیم چنین است: تاریخ مجموعه ای از اطلاعات درباره ی تاثیر و تاثر انسان در زمانها و مکانهای مختلف است.
این تعریف تعریف کاملی است چرا که عناصر اصلی تاریخ که زمان، مکان و انسان می باشد را شامل شده و غیر این عناصر را از تعریف خارج می نماید. ضمن اینکه تعریفی مختصر و گویاست.

 
 
 
 
 
 

علم تاریخ در گستره ‌تمدن اسلامی – ج 1- ص 36 تا 48

تاریخ تمدن هنری لوکاس، ترجمه‌ی آذرنگ ص 7

لسان العرب- ج 3- ماده‌ی ارخ

زبده‌التواریخ- ج 1- ص 26

 
   
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 

علم تاریخ در گستره ‌تمدن اسلامی – ج 1- ص 36 تا 48

تاریخ تمدن هنری لوکاس، ترجمه‌ی آذرنگ ص 7

لسان العرب- ج 3- ماده‌ی ارخ

زبده‌التواریخ- ج 1- ص 26

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور